Կիրակի, 2018-04-22, 9:44 AM
Բարև, բարի գալուստ մեր մոլորակ,
ՍԵՔՍ` ՆՍՏԱԾ ԴԻՐՔՈՒՄ

1.Կինը, նստելով ճոճանակին ու տարածելով ոտքերը, մտցնում է իր առջև ծնկած ամուսնու առնանդամը, այնուհետև ճոճանակը ճոճվում է, ինչն ապահովում սեռական շարժումներ. իրենք` զուգընկերները, անշարժ են: Ամուսինը կարող է նաև կապի մեջ մտնել, եթե կինը ծնկի ճոճանակի վրա: 

2.Ամուսինը նստում է, փոքր-ինչ բացելով ոտքերը, իսկ կինը նստում է նրա փորին` թիկունքով դեպի ամուսինը և մտցնում առնանդամը, որից հետո կարելի է տեղաշարժվել ցած: Մտցնելու համար կինը պիտի թեքվի առաջ, ամուսինը` ետ: Դա խորհուրդ չի տրվում հղի կանանց, քանի որ ճնշում է գործադրվում որովայնի վրա: Այս դիրքը լավ է նրանով, որ կանգնելով հատակին, կինը կարող է սեռական շարժումներ կատարել նստել-ելնելով, ինչպես և օղակաձև շարժելով ազդրերը` ոտքերով հենվելով հատակին, ինչը հատկապես արդյունավետ է, եթե այդպես վարվի նաև ամուսինը: 

3.Ամուսինը կիսապառկած նստում է ցածր աթոռի, փոքր-ինչ տարածելով ոտքերը, կինը նստում է դեմքով դեպի նա` ոտքերով հենվելով հատակին: Մտցնելուց հետո կինը կարող է, լավ քսուքի դեպքում, ետ թեքվել, ինչը հիանալի ներթափանցման է հանգեցնում, կապված այն բանի հետ, որ հեշտոցի ներսում կարելի է կատարել ցնցումներ, ար անում է կինը, և դա հաճելի զգացողություն է առաջացնում: Այս դիրքում ծլիկը լավ է գրգռվում: Այն խիստ արդյունավետ է բոլոր կանանց համար, հատկապես նրանց, ովքեր էրոտիկ փորձի պակաս ունեն: 

4.Ամուսինը, ոտքերը տարածելով, նստում է նեղ տախտակի լայնքով: Կինը մեջքի վրա պառկում է նրա առաջ: Ամուսինը բռնում է նրա ոտքերը, բարձրացնում ու տարածում երկու կողմի վրա, իսկ ձեռքերը տանելով նրա ծնկների տակով` կնոջ ոտքերը գրկում դրսից: Սեռական շարժումներ կարող է անել ինչպես կինը, այնպես էլ ամուսինը` նստուկի օգնությամբ: 

5.Ամուսինն` ըստ 4-րդ դիրքի, կինը` փորի վրա, ու ոտքերով գրկում է ամուսնուն, ինքն էլ մտցնում է ետևից: Այս դիրքը օրգանների լավ շփում է ապահովում տարբեր անկյունների տակ: Ամուսինը, օգնելով կնոջ սեռական շարժումներին, դրանց տակտով մերսում է նրա նստուկը, ինչը մեծ հաճույք է պատճառում, հատկապես երբ երկու կեսերը մոտեցնում-հեռացնում են: 

6.Ամուսինը նստում է անթիկնակ նստարանի կամ մահճակալի եզրին: Կինը նստում է հատակին` դեմքով դեպի ամուսինը: Կինը հեշտանքի մոտենալու պահին գրկում է նրան ոտքերով: Մյուս հետաքրքիր տարբերակը` աթոռակից կամ մահճակալից ելնել ոտքի, երբ կինը մոտենում է հեշտանքի, պայմանով, որ նա կկախվի ամուսնուց, կախված վիճակում կինը հրաշալի հշտանք է ապրում: 

7. Եթե զույգն իր տրամադրության տակ ունի մեծ ու փափուկ բազկաթոռ, ապա ամուսինը մեջքի վրա պառկում է դրա մեջ, իսկ կինը, լայն բացելով ոտքերը, սահուն մտցնում է առնանդամը, պառկում ամուսնու վրա` ոտքերով հենվելով հատակին: Սա հիշեցնում է ″կինը վերևից″ դիրքերը, բայց ամուսնու իրանը բարձրացված է: 

8.Ամուսինը նստած է բազկաթոռում, ինչպես նախորդ դիրքում, կինը նստում է վրան թիկունքով դեպի ամուսինը, ապահովելով շփումը և հենվելով կամ ամուսնու ծնկներին, կամ բազկաթոռի արմունկներին` կանգնելով կամ հպվելով հատակին: Ամուսինը կարող է մերսել կնոջ նստուկը, օգնելով նրա սեռական շարժումներին: 

9.Ամուսինը նստած է, կինը մերձենում է ինչպես 6-րդում, բայց հենվելով ամուսնու ծնկներին` գլխի տակ բարձ դնելով: 

10.Կինը ծնկում է մահճակալին` կորանալով առաջ, ու գլուխը դնում ներքնակին` առանց բարձի: Ամուսինը մոտենում է ետևից, ընդսմին` նա կարող է կանգնել հատակին (այդ դեպքում կինը` մահճակալի լայնքով), ինչպես և ծնկներին (կինը` երկայնքով): Մտցնելուց հետո կինը ուժգին սեղմում է ոտքերը ու նրանցով` առնանդամը: Ամուսինը գրկում է նրա գոտկատեղը կամ նստուկը: Եթե կինը երկարոտն է, կարող է ոտքերը խաչել ամուսնու թիկունքում: Շարժումների համար մեծ ազատություն կա: 

11.Ինչպես 10-րդում, բայց ամուսինը կրծքով պառկում է կնոջ թիկունքին` ձեռքերն ազատելով կրծքի ու ծլիկի շոյանքների համար: Ծլիկը գրգռել կարող է նաև կինը: 

12.Ինչպես 10-րդում, բայց ամուսինը կնոջ ոտքերը գրկում է դրսից: 

13. Կինը հատակին, գորգի վրա ″ծունկ-կրծքային″ դիրք է ընունում: Ամուսինը մոտենում է ետևից ու ոտքերն առաջ տանելով` գրկում դրանցով կնոջ գոտկատեղը, ամուր կանգնելով հատակին: Ավելի լավ է ինչ-որ բանից բռնել կնոջ գլխավերևում , օրինակ` կողքերին դրված աթոռների թիկնակներից: Ամուսինը մասնակցում է կնոջ սեռական շարժումներին` ինքնուրույն շարժումներ չանելով: 

14.Կինը պառկում է մահճակալի լայնքով` ոտքերը բարձրացնելով վեր: Ամուսինը բացում է դրանք ու կապի մեջ մտնում` հառակին կանգնած: 

15.Ինչպես 14-րդում, բայց կինը գրկում է ամուսնու իրանն ու սեղմում: 

16.Եթե մահճակալը բարձր է, կինը` երկարոտն, իսկ ամուսինը` բարձրահասակ, ապա կինը կարող է ծնկել մահճակալի եզրին, լայն բացելով ոտքերը: Ամուսինը ծնկում է ետևից ու կատարում գործողությունը` գտնվելով կնոջ ոտքերի միջև: 

17.Ինչպես 16-րդում, ամուսինը հակվում է առաջ ու կրծքով պառկում կնոջ մեջքին և կարող է խտղտել ծլիկը, քանզի այն հասանելի է, կամ շոյել կուրծքը: 

18.Կինը ծնկում է մահճակալի եզրին, բացելով ոտքերն ու իրանը հենվելով շարված բարձերին, իսկ գլուխը` ներքնակին: Սա լավ դիրք է կանգնած ամուսնու համար, նա կարող է կանգնել առանց որևէ բանի հենվելու և շարժումների տակտով մերսել կնոջ նստուկը: Կինը կարող է գրգռել ծլիկն ու ազդրերով պտտական շարժումներ կատարել: 

19.18-րդի տարատեսակը: Ամուսինը լայն բացում է ոտքերը դրանց միջև թողնելով կնոջ գոտկատեղը, և ձգտում ոտքերով հպվել նրա բացված ոտքերն: Դա առնանդամը մեջ ազատորեն մտցնելու հնարավորություն է տալիս: 

20.Կինը չորեքթաթա կանգնում է մահճակալի եզրին` նստուկով դեպի ամուսինը: Ամուսինը մտցնում է ետևից, ձեռքերն անցկացնելով նրա ոտքերի արաքով, հասնելով գոտկատեղին ու սեղմելով իրեն: Դա լավ է անել հեշտանքի պահին 17-20-րդ դիրքերից հետո: 

21.Կինը մեջքի վրա պառկած է մահճակալին, ամուսինը` բռնելով ու տարածելով նրա ոտքերը, կապի մեջ է մտնում կանգնած: Նա հակվում է դեպի կինը, վերջինս ձեռքերով գրկում է ամուսնու պարանոցն ու ոտքերը խաչում թիկունքում: Այնուհետև ամուսինն ուղղվում է` կնոջը կտրելով մահճակալից, պահելով նրան նստուկից կամ ոտքերից բռնած` աշխատելով ձգել վեր: Նրանք այս դիրքը անվանում են ″արևելյան ծառ″ կամ ″լիանա″: Դա հնարավոր է այն դեպքում, երբ ամուսինը ուժեղ է, իսկ կինը` թեթև: 

22.Խիստ տարածված է կանգնած դիրքը: Կինը, կանգնելով հատակին, թեքվում է առաջ` լայն բացելով ոտքերն ու ձեռքերը դնելով ծնկներին: Ամուսինը մոտենում է թիկունքից ու մտցնում առնանդամը: Այնուհետև հավասարակշռությունը պահելու համար կնոջ գոտկատեղը գրկում ձեռքերով: 

23.Ինչպես 22-րդում, բայց ամուսինը կրծքով պառկում է կնոջ մեջքին` ձեռքերն օգտագործելով ծլիկն ու կուրծքը շոյելու համար: 

24.Կինը ″չորեքթաթ″ դիրքում` հենվում է ծնկներին կամ արմունկներին, իսկ ամուսինը ծնկելով ետևում` մտցնում առնանդամը և գրկում գոտկատեղը կամ շոյում կուրծքը: Զուգընկերների դիրքը կայուն է, շարժումներն` անկաշկանդ, նրանք մեծ հաճույք են ստանում մերձեցումից: Այս հրաշալի դիրքը ինքը պատմությունն է, որ ժառանգել ենք մեր նախնիներից: 

25.Կինը ծնկների վրա թեքվում է առաջ, ամուսինը` նստելով, մտցնում է առնանդամը ու կնոջ նստուկը գրկում ոտքերով: 

26.Ինչպես 25-րդում, բայց ամուսինը մտցնելուց հետո հակվում է կնոջ վրա` մարմինն առաջ տալով, վերջինս նստում է խաչելով ծնկները (համարյա պառկած): 

Վերադառնալ Սեր և Սեքս

Կիսվեք ընկերների հետ

236