Շաբաթ, 2018-04-21, 6:41 PM
Բարև, բարի գալուստ մեր մոլորակ,
Main » 2011 » July » 31 » ը, որով դեռահասներին թույլատրվում է ազատ սեռական հարաբերություններ ունենալ, ըստ որում, կողակիցների հաճախակի փոփոխությունը պարտադիր է համարվո
9:07 PM
ը, որով դեռահասներին թույլատրվում է ազատ սեռական հարաբերություններ ունենալ, ըստ որում, կողակիցների հաճախակի փոփոխությունը պարտադիր է համարվո
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; "><span style="color: rgb(30, 144, 255); font-weight: bold; font-size: 12pt; ">ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆ ԵՎ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՆԵՐԸ</span></span></div><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; "><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ս.Ս. Խու դոյան&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու<br>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;«Կյանքի ուղի» հասկացությունը հոգեբանության մեջ տարբեր մեկնաաբանություններ ունի։ Այս&nbsp; հոդվածում մենք հասկացությունն օգտագործում ենք կյանքի կամ տարիքային փուլերի հաջորդականության իմաստով (Պ. ժանե)։&nbsp;<br><br><br><br><br>&nbsp;«Ով եմ ես և ուր եմ գնում». թերևս չկա մեկը, որ այս հարցերն այս կամ այլ ձևակերպմամբ իրեն տված չլինի։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ այո է,որ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;պատասխանն&nbsp; էլ հաճախ հենց որոշում է, թե ով կդառնա մարդը և ուր կգնա։ §Ինչ ասում է նա, այն էլ դառնում է», ահա սա է եգիպտական աստված Պտայի կարծիքը մարդու մասին։ Այնուամենայնիվ կա ուղի, որն ընդհանուր Է բոլորի համար, մարդու կամքից անկախ Է, տրված Է «վերևից»`&nbsp; &nbsp; Աստծուց կամ Բնությունից։ Այդ ուղին կենցաղային ճանաչողության մեջ երբեմն համեմատվում է տարվա եղանակների հետ. գարունը մանկությունն Է, երբ ցանում են բերքը, ամառը պատանեկությունն Է, երբ հասունանում Է բերքը, աշունը հասունությունն Է բերքահավաքը, իսկ ձմեռը ծերությունն Է, երբ աստիճանաբար մեռնում են բնությունը եւ մարդը։ Հնդկական կրոնական համակարգում է նույնպես կյանքի չորս շրջաններ են առանձնացվում,&nbsp; առաջինը&nbsp; ուսման շրջանն Է, երկրորդը՝ ամուսնության եւ հասարակական պարտականությունների կատարման, երրորդը՝ ճգնավորության, չորրորդը անտուն աղքատության։ Վերջին երկու շրջանների իմաստը գերմանացի հոգեբան Գ. Ադլերը հետևյալ կերպ Է բւսցատրում. «Այլևս աշխարհիկ բարիքների կուտակումը և այլ հասարակական պարտականությունների կատարումը չի դիտվում որպես տղամարդկային գործ։ Այդ խնդիրները լուծելուց հետո մարդը պետք Է ձգտի ստանալ իր ներաշխարհի գանձերը այնքան ժամանակ, մինչև կգա նրա վերջը, և ինչպես անանուն հայտնվել Է այս աշխարհում, նույն ձևով էլ պետք է&nbsp; լքի այն»։<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Մարդկային կյանքի ներկայացված երկու շրջաբաժանումները չնայած էապես տարբերվում են միմյանցից, այնուամենայնիվ ունեն մի ընդհանրություն. երկու դեպքում էլ կյանքի փուլը դիտվում է որպես որոշակի իմաստ, դեր,&nbsp; ֆունկցիա ունեցող իրողություն, հանգամանք, որը գիտական տարիքային&nbsp; պարբերացումներում հաճախ հաշվի չի առնվում։ Դրանցում տարիքային փուլերը որոշվում են ուղղակի հոգեկան կամ մարմնական հատկությունների ձևավորման, փոփոխման հիման վրա, առանց նկատի ունենալու այդ փոփոխությունների իմաստը, նշանակությունը։ Մինչդեռ, այնպես, ինչպես ցանկած&nbsp; գործընթաց, տարիքային փուլը նույնպես ուղղված է ինչ-որ խնդրի լուծմանը, և հենց այդ խնդիրը կամ խնդիրներն են որոշում տարիքային տեղաշարժերի առանձնահատկությունները, տարիքային փուլի էությունը, իմաստ, ֆունկցիան։ Այս մոտեցման տեսանկյունից տարիքային փուլը կարելի է որոշել ըստ այն հիմնախնդրի, որը լուծվում է տվյալ տարիքում տեղի ունե- ցող մարմնական, հոգեկան և սոցիալական փոփոխությունների միջոցով։&nbsp; Պարզվում է, որ վերջիններիս վերլուծությունը բավական հստակ պատկերացում է տալիս տվյալ տարիքի հիմքում ընկած հիմնախնդրի (հետևաբար նաև տարիքի ֆունկցիոնալ նշանակության) , դրա ակտուալացման և լուծման, այսինքն տարիքային փուլի տևողության մասին։ Այդ վերլուծությունը մեզ&nbsp; հանգեցրել է զարգացման չորս հիմնախնդիրների և համապատասխանաբար տարիքային չորս փուլերի կամ ավելի ճիշտ ցիկլերի առանձնացմանը։&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Առաջին հրմնախնդիրն ըստ մեզ տեսակի ձևավորումն է, դրա լուծմանն է ուղղված կյանքի առաջին ցիկլը, որի ընթացքում «քայլ առ քայլ» մարդ էակը ձեռք է բերում իր տեսակային բոլոր հատկանիշները։ Սկսենք էմբրոիոգենեզից. դպրոցական դասագրքերից գիտենք, որ մարդկային սաղմն ընդհանուր գծերով կրկնելով ֆիլոգենեզը` կենդանական աշխարհի պատմական զարգաց֊մսւն գործընթացը, ի վերջո ձեռք է բերում տեսակային բոլոր ֆիզիկական&nbsp; հատկությունները։ Ակնհայտ Է, որ կյանքի այս շրջանի իմաստը տեսակի ձևավորումն Է հիմնականում ֆիզիկական առումով։ Տեսակի ձևավորման գործընթացը շարունակվում Է նաև հետծննդյան շրջանում, աստիճանաբար ձև&nbsp; են բերվում մարդուն բնորոշ հոգեկան, վարքային և սոցիալական հատկությունները։ Նախ, կյանքի առաջին ամսվա ընթացքում երեխան խիստ զգայունություն Է դրսևորում մարդկային դեմքերի նկատմամբ։ Արդեն առաջին ամսվա վերջում երեխան սկսում Է բուռն ձևով հակազդել իր տեսադաշտում հայտնված մարդկանց ժպտում Է, ձայներ արձակում, թափահարում ձեռքը (աշխուժացման համալիր) , այսինքն սկսում Է ճանաչել իր տեսակը և դասել իրեն այդ տեսակի մեջ։ Չորրորդ ամսից սկսած երեխայի մեջ ձևավորված տեսակային ամենաէական հատկություններից մեկը` խոսքը։ Խոսքի շնորհիվ երեխայի մեջ ձևավորվում են տեսակային մյուս կարևոր հատկություններից գիտակցությունը, խոսքային մտածողությունը։ 1-1, 5 տարեկանից երեխան, սկսում է տիրապետել մեկ այլ հատկության` ուղղահայաց քայլվածքին։ 2, տարեկանում ձևավորվում է ինքնագիտակցությունը, այն էապես տարբերվում է մյուս տարիքային փուլերում մարդու ինքնագիտակցությունից։ Երեխան գիտակցում է իրեն որպես մարդ, այնպիսին, ինչպիսին ուրիշները ( տեսակային ինքնագիտակցություն) , այս դեպքում նա ոչ թե իր եզակիությունն է զգում, ինչպես դեռահասության տարիքում, այլ ընդհանրությունը, այդ պատճառով սկսում է նմանակել այն ամենը, ինչը նրա կարծիքով մարդկային է։ Օրինակ, փոքրիկ տղան կարող է համոզված լինել, որ ինքը հղի է (է. էրիքսսոն, 1994), խաղերում իր վրա վերցնել ցանկացած սոցիալական դեր պատկերացնել իրեն որպես ամուսին կամ կին, նույնացնել իրեն ծնողների կամ&nbsp; մարդկանց հետ, նմանակել նրանց խոսքը, վարքը։ Նման հնարավորություն տալիս տեսակային դիֆուզ ինքնագիտակցությունը, որի մեջ դեռևս տարբերակված չեն սեռային կողմը, սոցիալական դերերը։ Թերևս, նախամարդու մեջ նույնպես ինքնագիտակցութունը այդպիսին է եղել, ինչպես նշում է Ա. Զոլոտարյովը,&nbsp; շատ&nbsp; ժողովուրդների&nbsp; ինքնանվանումն ուղղակի&nbsp; նշանակում է «մարդ», այսինքն այս առաջնային ինքնագիտակցությունը տեսակային բնույթ Է կրել,&nbsp; մարդն ուղղակի իրեն առանձնացրել Է որպես տեսակ, ըստ որում&nbsp; սկզբնական շրջանում նա դեռեւս «... զգում Էր իր ընդհանրությունը կենդանիների, բույսերի և նույնիսկ՝ անշունչ առարկաների հետ»։<br>Երեխայի մեջ տեսակային հատկությունների ձևավորման գործընթացը մեր կարծիքով ավարտվում Է մոտ 10-12 տարեկանում։ 6-7 տարեկանում երեխան յուրացնում Է գրավոր խոսքը, (այն, մեր կարծիքով, նույնպես կարող դիտվել որպես ժամանակակից մարդու տեսակային հատկություն), բարոյական նորմերը (Զ. Ֆրոյդ)։ 10-12 տարեկանից ձևավորվում Է տեսակային վերջին կարևոր հատկությունը&nbsp; &nbsp;ձևական-տրամաբանական մտածողություն(ժ. Պիաժե), դրանով Էլ մեր կարծիքով ավարտվում Է կյանքի առաջին փուլը:<br>&nbsp; &nbsp; Գենետիկական երկրորդ խնդիրը, որ լուծվում Է կյանքի հաջորդ փուլում սեռային&nbsp; &nbsp;ակտիվության&nbsp; &nbsp;սուբյեկտի&nbsp; &nbsp;ձևավորումն&nbsp; Է։&nbsp; &nbsp;Այս&nbsp; փուլը&nbsp; &nbsp;սկսում երկրորդային սեռային հատկությունների ձևավորմամբ տղան ֆիզիկապես տղամարդ Է դառնում, աղջիկը կին (10, 12-15, 16 տարեկան)։ Օրգանիզմում ընթացող հզոր տեղաշարժերին զուգահեռ խոր փոփոխություններ են տեղի ունենում նաեւ երեխայի հոգեկան աշխարհում։ Իրեն զգացնել Է տալիս սեռական&nbsp; պահանջմունքը, յուրահատուկ զգացմունքներ են առաջանում հակառակ սեռի նկատմամբ։ Այս ամենի շնորհիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում&nbsp; երեխայի ինքնագիտակցության մեջ, դեռահասը սկսում Է իրեն կին ,¥տղամարդ) զգալ, ձևավորվում Է սեռային ես–կոնցեպցիան։ Այդ նախնական կոնցեպցիան և դրանից բխող ինքնագնահատականն ու վերաբերմունքը սեփական ես-ի նկատմամբ դառնում են այն հիմքը կամ ավելի ճիշտ վարկածը, որով երեխան մտնում Է կյանք, փորձարկում իրեն որպես տվյալ սեռը կրող, ինքնահաստատվում որպես կին կամ տղամարդ։ Վարկածի ձևավորումը տեղի է ունենում մի շարք գործոնների ազդեցության շնորհիվ, դրանցից ամենակարևորը, թերևս, արտաքին գրավչությունն Է (տղաների համար կարեւոր նշանակություն ունի նաեւ ֆիզիկական ուժը եւ ճարպկությունը) . չէ որ վերջինս այդ տարիքի հիմնախնդիրների լուծման ամենաէական միջոցն է։ Մեծ դեր են խաղում նաև հակառակ սեռի հասակակիցների կողմից տված գնահատականները և վերաբերմունքը, ինչպես նաեւ նույն սեռի հասակակիցների խմբում գրաված սոցիալական&nbsp; դիրքը։ Ըստ որում, վերջին երկու հանգամանքները հաճախ փոխադարձ փոխհատուցողական նշանակություն են ձեռք բերում, ասենք արտաքին գրավչություն չունեցող, հակառակ սեռի կողմից ցանկալի վերաբերմունքի չարժանացած տղաները և աղջիկները հաճախ իրենց սեռային ինքնագնահատականը բարձրացնում են նույն սեռի հասակակիցների շրջանում սոցիալական ավելի բարձր դիրքի հասնելու միջոցով, ինչը հաճախ հնարավոր է դարձնում նաև հաղթանակները հակառակ սեռի հետ հարաբերություններում։ Վարկածի ձևավորմանը հաջորդում է փորձարարական նաև փորձի ձեռքբերման շրջանը։ Այս ընթացքում դեռահասը յուրացնում է նույն և հակառակ սեռի հետ հարաբերությունների կառուցման սկզբունքները, մեխանիզմները, սեռային վարքի կանոնները։<br>Հետաքրքրական է, որ զարգացման ցածր մակարդակի վրա գտնվող մի շարք ցեղերում հատուկ նշանակություն է տրվում այս «փորձարարական» շրջանին։ Այսպես, Հնդկաստանի Մուրիա ցեղն ունի այսպես կոչված «գոտուլի» ավանդույթը, որով դեռահասներին թույլատրվում է ազատ սեռական հարաբերություններ ունենալ, ըստ որում, կողակիցների հաճախակի փոփոխությունը պարտադիր է համարվում։<br>Սեռային փորձարարությունը և ինքնահաստատումը տեղի է ունենում նաև նույն սեռի հետ հարաբերությունների մեջ։ Ըստ որում, ընկերությունը. ըստ դեռահասների գնահատման, թիվ 1 արժեքն է ներկայացնում, այն դեպքում, երբ սերը երկրորդ տեղն է գրավում։ Ընկերական շրջապատը դեռահասի համար այն միջավայրն է, որտեղ նա ազատորեն փորձարկում, սովորում և սովորեցնում է հասակակիցներին սեռային վարքի եղանակները։ Սովորական դիտումներն էլ բավական են պատկերացնելու, թե ինչ դեր է խաղում դեռահասների խումբն իր անդամների «սեռային դաստիարակության» գործում։ Օրինակ, տղաների խմբում հաճախ ծայրահեղորեն խրախուսվում են առնական արժեքները՝ ուժը, համարձակությունը, ագրեսիվությունը, հավատարմության պահպանումը&nbsp; պատժվում, ծաղրվում է այն ամենը, ինչ «կանացի» է համարվում։ Ծայրահեղականությունը, տղամարդ երևալու բուռն ձգտումը հաճախ հասցնում Է դեվիանտ վարքի։ «Դաժանությունն ու ագրեսիվությունը,-գրում Է Ի. Կոնը, - միշտ Էլ եղել են դեռահասների եւ պատանիների խմբային&nbsp; &nbsp;վարքի բնորոշ գծերը։... Դա էլ դաժան ներխմբային մրցակցությունն է, իշխանության համար պայքարը, դեռահասների տարբեր խմբերի միջեւ ազդեցությունների ոլորտների համար պայքարը (հաճախ առանց կանոնների) և այս պես կոչված «առանց պատճառի ագրեսիան», որը հաճախ ուղղված է լինում&nbsp; միանգամայն անմեղ, անծանոթ մարդկանց դեմ»։ (Շատ դեռահասներ որպես տղամարդկության խորհրդանիշ են ընկալում հանցագործ աշխարհը և հեշտությամբ ընդունում են վերջինիս արժեքներն ու վարքի ձևերը։ Խմիչքի ծխախոտի, թմրադեղերի օգտագործումը նույնպես դիտվում Է որպես առնական վարքի ատրիբուտներ և արագորեն նմանակվում է։<br>Փորձարարական շրջանը, ըստ մեր նախնական հետազոտությունների արդյունքների, մեզանում տևում Է մինչեւ 21-22 տարեկանը։ Այս տարիքում պատանիների մեջ արդեն ձևավորված Է լինում քիչ թե շատ կայուն սեռային ես-կոնցեպցիա, և ընկերական, սիրային հարաբերությունները փորձարարությունից, հետազոտումից լիովին վերածվում են պահանջմունքների բավարարման միջոցի։ Հոգեբանության մեջ այս՝ պատանեկան շրջանը, երբեմն առանձնացվում է որպես տարիքային այլ փուլ (հետաքրքրական Է, որ որոշ ժողովուրդների մեջ, օրինակ հնդկացիների հոպի ցեղում, երկու ձեռնադրում&nbsp; Է կատարվում, մեկը դեռահասության, մյուսը պատանեկան շրջանում) , սակայն մեր կարծիքով մինչեւ 24-25 տարեկան պատանիների մեջ դեռևս գերակայում են սեռային ոլորտի հետ կապված պրոբլեմները։ Իհարկե, պետք Է ասել, որ հետաքրքրությունը հասունության շրջանի խնդիրների նկատմամբ ի հայտ Է գալիս արդեն վաղ պատանեկան շրջանում, սակայն դա զուտ ճանաչողական հետաքրքրություն է&nbsp; հագեցած երազանքներով, ՝ առանց այդ խնդիրների ակտուալության (բացառությամբ այն դեպքերի,&nbsp; երբ սեռային ոլորտում ֆրուստրացիաների հետևանքով տեղի Է ունենում անցում, պրոգրես դեպի տարիքային հաջորդ փուլի խնդիրները, այնպես,&nbsp; &nbsp; ինչպես սեռի հետ կապված հարցերը հետաքրքրում են նաև երեխային, սակայն միայն դեռահասության շրջանում են դրանք ակտուալ դառնում և լուծում պահանջում)։<br>Մոտավորապես 24-25 տարեկանից սկսած՝ աստիճանաբար տեղի է ունենում անցում տարիքային հաջորդ գերխնդրին, հաջորդ փուլին, որը մենք, հնարավոր է ոչ այնքան հաջող, անվանել ենք սոցիալական ակտիվության սուբյեկտի ձևավորման շրջան։ Այս փուլը, ըստ մեզ, սկսվում է ծնողական բնազդի (պահանջմունքի) ակտուալացմամբ, որն իր գագաթնակետին Է հասնում 28-30 տւսրեկանում։ Այդ շրջանում, , երեխաներ չունեցող երիտասարդների մեջ ծնող&nbsp; դառնալու հզոր պահանջմունք Է առաջանում, ըստ որում, ավելի վաղ ծնող դարձածների մեջ այդ պահանջմունքը կամ ընդհանրապես ի հայտ չի գալիս կամ շատ թույլ Է դրսևորվում։<br>&nbsp;Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, հենց այս տարիքում է մարդու ֆիզիկական և մտավոր կարողությունների զարգացումը հասնում իր գագաթնակետին (Թըրներ, Հելմս, 1987) , իսկ կենցաղային գիտակցության մեջ հենց այս տարիքն է համարվում ամուսնության համար ամենահարմարը (Բ. Նյուգարտեն, 1978)։ Երրորդ տասնամյակի ընթացքում երիտասարդները հասնում են ինքնուրույնության այնպիսի մակարդակի, որ ի վիճակի են լինում խնամարկյալից վերածվել խնամողի։ Փոխվում Է նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը սպասումները, և արդեն նոր պահանջներ են առաջադրվում։ Իրենք էլ Արդեն այլ կերպ են նայում կյանքին, փոխվում են պահանջմունքները արժեքները, հարաբերությունները մարդկանց հետ։ Ահա, օրինակ, հարցման ենթարկված մի երիտասարդի մտորումներն այդ փոփոխությունների կապակցությամբ.§Մինչև 25-26 տարեկանը վայելքները, սիրային արկածները , հիմնական զբաղմունքս Էր, չնայած շատ Էի մտորում նաև մասնագիտական կարիերայի մասին։ Բայց այդ մտորումները ավելի շատ երազանքների Էին նման, ըստ որում, այդ կարիերան ուզում Էի անել ավելի գրավիչ լինելու և ոչ թե ասենք, կենսական խնդիրներ լուծելու համար։ Ավելի ուշ փոխվեց ամեն ինչ. հոգնել Էի «ման գալուց», ուզում Էի ամուսնանալ, շատ Էի ուզում երեխա ունենալ։ Մասնագիտական կարիերան դարձավ թիվ մեկ հիմնախնդիրս, և արդեն այն ընկալում Էի որպես ինքնահաստատվելու, տուն պահելու միջոց»։ Ըստ ամերիկացի հոգեբան Ռ. Ուայթի, այս տարիքում «Մարդիկ սովորաբար հաղթահարում են մանկությանը և դեռահասությանը բնորոշ սեփական անձի վրա կենտրոնացվածությունը։ Անձնավորության ես-ն ավելի «ընդարձակ» Է դառնում եւ մեկ այլ մարդու, խմբի կամ արժեքավորված օբյեկտի բարօրությունը նույնքան կարևոր Է դառնում, որքան սեփականը»։<br>Ինչպես նշեցինք, տարիքային այս փուլի գերխնդիրը սոցիալական ակտիվության սուբյեկտի ձևավորումն Է, այսինքն երեխաների հոր կամ մոր (ծնողական ֆունկցիայի) այսպես կոչված «տան կնոջ» և ընտանիքի կերակրողի (տնտեսական ֆունկցիաների) , մասնագետի ձևավորումը։</span><div><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; "><br></span></div><div><span style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 16px; "><span style="font-family: Arial; line-height: normal; font-size: 12px; color: rgb(85, 85, 85); "><div style="text-align: left; "><span style="font-size: 19px; color: rgb(0, 191, 255); font-weight: bold; "><span style="color: rgb(50, 61, 79); font-family: 'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 18px; -webkit-border-horizontal-spacing: 5px; -webkit-border-vertical-spacing: 5px; "><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 12px; "><font color="#323D4F" face="'Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Helvetica, Arial, sans-serif" size="4"><span style="font-size: 16px; line-height: 29px; -webkit-border-horizontal-spacing: 5px; -webkit-border-vertical-spacing: 5px; ">Վերադառնալ&nbsp;</span></font><span style="font-family: Arial; font-size: 19px; "><b><a href="http://pa4ik.com/index/hogebanowt'yown_inqnaspanutyun_erjankutyun_chaprel_txur_animast_kyanq/0-280" style="color: rgb(210, 25, 24); text-decoration: none; "><span style="color: rgb(0, 191, 255); ">Հոգեբանություն</span></a></b></span></span></span></span></div><div><br></div>Կիսվեք ընկերների հետ<br><br></span></span></div>

<div class="fb_share">
 <a name="fb_share" type="box_count" share_http://www.pa4ik.com/index/mardow_kyanqi_owghin_ev_xachmerowknery'_ov_em_es_owr_em_gnowm_t'er_s_chka_meky'_or_ays_harcern_ays_k/0-294="" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a>
 <script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script>
</div>
<!--?php }
}

add_action('thesis_hook_byline_item','fb_share'); --><link href="http://stg.odnoklassniki.ru/share/odkl_share.css" rel="stylesheet">
<script src="http://stg.odnoklassniki.ru/share/odkl_share.js" type="text/javascript" ></script>
<script type="text/javascript" >window.onload=ODKL.init();</script>
<a class="odkl-klass-stat" href="http://www.pa4ik.com/index/mardow_kyanqi_owghin_ev_xachmerowknery'_ov_em_es_owr_em_gnowm_t'er_s_chka_meky'_or_ays_harcern_ays_k/0-294" onclick="ODKL.Share(this); return false;"><span>78</span></a>
Views: 484 | Added by: Davit | Tags: sans-serif font-size: small line-he, 144, div style=text-align: centerspan st | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]